Förening för stöd till läkemedels- och blandberoende, anhöriga och vänner

RFHL i Jönköpings län är föreningen för dig med läkemedelsberoende, blandberoende, anhöriga, närstående och andra intresserade.
Vi finns på tändsticksområdet i Jönköping.

Bli medlem i RFHL Jönköping
Enskild medlem: 100 kronor
Familj (alla över 15 år): 100 kronor
Studerande, pensionär, arbetslös: 25 kronor
Privatpersoner, företag eller organisationer som vill stödja RFHL Jönköping: valfritt belopp över 100 kronor
BG 5436-0581 RFHL Jönköping