Rfhljonkoping.se

076-325 54 47
Info@rfhljonkoping.se 

Rådgivning, samtal & stödverksamhet

Behöver du någon att prata med?

Vi arbetar med människor med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa eller deras anhöriga.
Vi som arbetar med RFHL har kunskap och erfarenhet gällande socialt arbete, psykiatri och beroendevård.
Boka en tid så kan vi ses på vår lokal i centrala Jönköping eller höras på telefon eller digital länk.