Vad är läkemedelsberoende?

Läkemedelsberoende är en smygande eller plötslig insikt om att man inte kan vara utan sina tabletter. Man försöker dölja sitt beroende, känner rädsla, ångest, skuld och skam. Det leder ofta till att man drar sig undan släkt och vänner, och undviker vissa situationer och miljöer.

Ett beroende kan uppstå efter bara några veckors medicinering.

Några vanliga symtom är ökad oro, ångest och sömnsvårigheter, trötthet, yrsel, panikattacker, ljud- och ljuskänslighet, depression, låg självkänsla och självförtroende, koncentrationssvårigheter och fobier.

Även fysiska symtom som muskelspänning, magbesvär, smärta, huvudvärk och svaghet är vanliga. Symtomen är inte tecken på sjukdom, det är läkemedelsabstinens.

Även antidepressiva och antiepileptiska läkemedel kan ge liknande symtom. Några exempel på beroendeframkallande läkemedel är Xanor, Alprazolam, Sobril, Oxascand, Stesolid, Temesta, Zopiklon, Imovane, Zolpidem, Stilnocht, Tradolan, Tramadol, Kodein, Treo comp, Citodon, OxyContin, Subutex, Buprenorfin och Lyrika.