Om RFHL i Jönköpings län

RFHL i Jönköpings län är föreningen för dig med läkemedelsberoende, narkotikaberoende, blandberoende, anhöriga, närstående och andra intresserade.

Vi arbetar sedan 1988 med att ge information, stöd, råd och hopp till personer som vill komma ur ett beroende eller fått biverkningar av lugnande, sömngivande, smärtstillande, antidepressiva och antiepileptiska läkemedel. Vi erbjuder personliga samtal eller stöd via telefon.

Utöver vår stödverksamhet delar vi med oss av våra unika erfarenheter och kunskaper genom föreläsningar, studiebesök och utbildningar till verksamheter inom hälso- och sjukvården, kommunal vård och omsorg, företag, organisationer, föreningar och andra intresserade.

Vi finns på tändsticksområdet i Jönköping.