Känner du igen dig?

  • Undrar du varför du mår så dåligt trots läkemedlen du ordinerats för att må bättre?
  • Har du försökt sluta med dina läkemedel, utan att lyckas?
  • Har någon annan i din närhet börjat tycka att det är dina läkemedel som är problemet?
  • Har du sökt hjälp men inte mött förståelse?
  • Är du orolig för någon i din närhet som använder lugnande, sömngivande och smärtstillande läkemedel? 

Det går att sluta! Utsättningssymtomen finns kvar under en tid, men de går över. Fråga oss på RFHL. Vi har erfarenhet och kunskap.

Mer information

Läs mer om läkemedel och beroende: